Rorate Caeli

Before Wielgus,...

...came Benedict's and Ranjith's first gift to Catholic Poland: authorization for Communion in the hand, dated April 21, 2006, which John Paul II had never allowed in the country.

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

Prot. 376/06/L

POLONIAE

Instante Excellentissimo Domino Iosepho Michalik, Archiepiscopo Premisliensi Latinorum, Praeside Conferentiae Episcoporum Poloniae, litteris die 6 martii 2006 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributarum, perlibenter concedimus ut in dioecesibus Poloniae usus admittatur consecratum Panem in fidelium manibus ponendi, ad normam Instructionis De modo sanctam Communionem ministrandi et adnexae Epistolae ad Praesides Conferentiarum Episcopalium (cf. AAS 61-1969, 541-547).

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 21 aprilis 2006.

(+ Franciscus Card. Arinze)
Praefectus

(+ Albertus Malcolm Ranjith)
Archiepiscopus a Secretis


These are actions.