Rorate Caeli

Italian intellectuals sign "Tridentine Manifesto"


The Italian daily Il Foglio publishes today a manifesto signed by great Italian intellectuals, including Antonio Socci and Franco Zeffirelli (and also René Girard, of the Académie Française, who published with other French intellectuals a manifesto published today at Le Figaro), in defense of the liberation of the Traditional Roman Mass, the Missa Piana, and remembering the Petition of 1966 and the great British Petition of 1971, of venerable memory.

Our English version of the "Socci Manifesto" (from the Italian original):

I wish to launch an appeal to the world of culture.

In support of a decision of Benedict XVI.

The announcement was given by Cardinal Arturo Medina Estevez, a member of the Ecclesia Dei commission which met to discuss the liberalization of the Latin Mass. The prelate said, "The publication of the Motu Proprio by the Pope which will liberalize the celebration of the Latin Mass according to the Missal of Saint Pius V is close." It is an extraordinarily important event for the Church and even for the culture and history of our civilization. Historically, lay intellectuals were actually those to realize more and better the disaster, the actual cultural destruction, represented by the "prohibition" of the liturgy of Saint Pius V and the disappearance of Latin as sacred language of the Catholic Church.

When, 40 years ago -- in contravention to the documents of the Council -- the prohibition of the ancient liturgy of the Church (that which had been celebrated even during the Council) was imposed, there was a great and meritorious protest by very important intellectuals who considered this decision as an attack on the roots of our Christian Civilization (the liturgy has always been a center and a fountain of the most sublime art). Two appeals were published in defense of the Mass of Saint Pius V, in 1966 and 1971. These are some of the names which undersigned them: Jorge Luís Borges, Giorgio De Chirico, Elena Croce, W. H. Auden, the directors Bresson and Dreyer, Augusto Del Noce, Julien Green, Jacques Maritain (who indeed was the favorite intellectual of Paul VI, the one to whom the Pope had given the letter to intellectuals at the end of the Council), Eugenio Montale, Cristina Campo, François Mauriac, Salvatore Quasimodo, Evelyn Waugh, Maria Zambrano, Elémire Zolla, Gabriel Marcel, Salvador De Madariaga, Gianfranco Contini, Giacomo Devoto, Giovanni Macchia, Massimo Pallottino, Ettore Paratore, Giorgio Bassani, Mario Luzi, Guido Piovene, Andrés Segovia, Harold Acton, Agatha Christie, Graham Greene, and many others, incuding the editor of the “Times”, William Rees-Mogg.

They are largely lay intellectuals because the cultural and spiritual value of the ancient Latin liturgy is a legacy of all, as is the Sistine Chapel, as is the Gregorian [chant], as the great cathedrals, Gothic sculpture, the Basilica of Saint Peter also are. Even more so today, when our entire European Civilization risks to cut off and deny its own roots.

Curiously, even "progressive Catholics", who made the dialogue with the world and with modern culture their banner, did not give any regard and fought for forty years to keep this incredible prohibition. An unprecedented arbitrariness. In April 2005, at the eve of the election of Benedict XVI, it was a lay writer, Guido Ceronetti, who writes, in La Repubblica, an open letter to the new Pope, in which he asked "that the sinister suffocating gag on the Latin voice of the Mass be removed". When he was a cardinal, Ratzinger declared that the prohibition of the Mass of Saint Pius V was unprecedented: "throughout her history, has never abolished nor forbidden orthodox liturgical forms, which would be quite alien to the very spirit of the Church". In one of his books, he retold dramatically how he had viewed the publication of the missal of Paul VI: "I was dismayed by the prohibition of the old missal, since nothing of the sort had ever happened in the entire history of the liturgy. The impression was even given that what was happening was quite normal," but, Ratzinger wrote, "the prohibition of the missal that was now decreed, a missal that had known continuous growth over the centuries, starting with the sacramentaries of the ancient Church, introduced a breach into the history of the liturgy whose consequences could only be tragic ... the old building was demolished, and another was built."

The effects were disastrous. The road to incredible abuses in the liturgy was opened. Ratzinger writes, "I am convinced that the crisis in the Church that we are experiencing today is to a large extent due to the disintegration of the liturgy, which at times has even come to be conceived of etsi Deus non daretur: in that it is a matter of indifference whether or not God exists and whether or not He speaks to us and hears us. But when the community of faith, the world-wide unity of the Church and her history, and the mystery of the living Christ are no longer visible in the liturgy, where else, then, is the Church to become visible in her spiritual essence?"

That same Ratzinger, now Pope Benedict XVI, who prepares to cancel the prohibition, will find opposition even inside the Church (already pre-announced by the French bishops) and he deserves an answer from the world of culture which, forty years ago, made its voice heard. I ask intellectuals and whomever may wish to do so to sign this synthetc manifesto:

"We express our praise for the decision of Benedict XVI to cancel the prohibition of the ancient Mass in Latin according to the Missal of Saint Pius V, a great legacy of our culture, which must be saved and rediscovered."
_____________________

Latin Version:

Venite missa rediit


Homines doctos atque eruditos cunctos et universos hortari velim, ut faveant Benedicto XVI Summo Pontifici, quippe Qui lautum copiosumque cultus et humani et divini patrimonium tuendum praedicandum esse censuerit. Digna est enim Eius sententia ut prodatur memoriae, quamvis greges eorum, qui rationis lucem reformidant atque aliorum de re divina repudiant opiniones, in Pontificem acerbissime invehantur. Nuper Arturus Medina S.R.E. Cardinalis, e delectis viris Ecclesiae Dei tuendae, qui disputarunt num sacri ritus Latina lingua impune fieri possent, omnium admiratione: “Mox Summus Pontifex – nuntiavit – motu proprio concedet ut Missa Latina, iuxta Sancti Pii V missale, iterum celebretur”. Quod quidem haud leve habebit momentum non modo Ecclesiae sed civitati quoque et cultui constabiliendis. Etenimvero intellegentes laici omnium primi senserunt quid detrimenti etiam cultus humanus esset accepturus, si aboleretur liturgia Piana atque ipsa Ecclesiae lingua sacra exolesceret.

Quum vero, abhinc XL annis, contra Concilii decreta, ne vetus Ecclesiae liturgia, qua quidem Patres in Concilio ritus celebrarunt, amplius fieri liceret sancitum est, maxima doctorum pars merito hoc sunt criminati, quod Civitatis Christiane velut radix excideretur: fuisse enim liturgiam fontem et originem operum politissima arte factorum. Itaque binae litterae pro Missa Piana sunt in publicum editae, priores anno post Christum natum MCMLXVI, alterae anno MCMLXXI, quas litteras inter alios subsignarunt Georgius Aloisius Borges, Georgius de Chirico, Helena Croce, W. H. Auden, Bressonius et Dreyerus scenarum artifices, Augustus del Noce, Iulianus Green, Iacobus Maritain (vir apprime doctus et a Paulo VI quam maxime dilectus, cui Pontifex decretum eruditis destinatum tradiderat); tum Eugenius Montale, Christina Campo, Franciscus Mauriac, Salvator Quasimodo, Evelyna Waugh, Maria Zambrano, Elemirus Zolla, Gabriel Marcel, Salvator de Madariaga, Ioannes Franciscus Contini, Iacobus Devoto, Ioannes Macchia, Maximus Pallottino, Hector Paratore, Georgius Bassani, Marius Luzi, Vido Piovene, Andrea Segovia, Haroldus Acton, Agatha Christie, Graham Green, aliique quam plurimi, quibus annumerandus Vilelmus Rees-Mogg, moderator ille ephemeridis Britannicae, cui titulus “Tempus”.

Quorum plerique saeculares fuerunt, quoniam omnibus hereditate contigit prisca liturgia Latina, quae est eius praestantia in re civili et divina, haud secus ac Sacellum Xystinum, Cantus Gregoriani, aedes cathedrales, Gothorum statuaria, Basilica Petriana; quin etiam huius liturgiae patrimonium eo diligentius est hisce temporibus tuendum, quo magis Europaeorum Civitas radices velut suas excidere ac deserere periclitatur.

Singulariter autem accidit ut ipsi Catholici novatores, qui dialogi momentum cum mundo saeculari et nostrae aetatis hominibus, quasi vexillum, proposuerant, nihil curarent opiniones eruditorum et XL annis linguae Latinae servarent interdictum: o arbitrium non prius auditum! Mense autem Aprili anni MMV, paulo ante quam Benedictus XVI ad pontificatum eligeretur, Vido Ceronetti, scriptor idemque laicus, epistulam ad novum pontificem edidit, qua rogat ut “detrahatur triste capistrum, qua vox Latina in ritu suffocatur”. Ceterum Iosephus Ratzinger, cardinalis quum esset, apertis verbis fatens Missam Pianam contra omnia vetustatis exempla vetitam esse: “Numquam – inquit – Ecclesia post hominum memoriam ritus orthodoxos abolevit aut vetuit: hoc enim ab ipsa Ecclesiae indole alienum fuisset!”. Idem libro quodam concitate narravit quid de missali a Paulo VI modo publicato sentiret: “Quod Missalis Piani usus vetabatur – ait – percussit me et perturbavit, quandoquidem quippiam simile nullo vetustatis exemplo in liturgiae vicibus confirmabatur; contra autem callide effecerunt ut prohibitio tanquam mos usque adhuc retentus haberetur. Praeterea, vetantes missalis usum, quod inde a priscis Ecclesiae sacramentalibus saeculorum decursu coaluerat, liturgiae gradus et aetates velut interciserunt, ex quo nihil erat oriturum nisi calamitas… aedibus antiquis dirutis, novae sunt exstructae!”.

Quid inde consecutum est nisi damnum magnum? Etenim in re liturgica inita est via licentiae atque intemperantiae. Iosephus Ratzinger cardinalis: “Mihi – ait – persusum est Ecclesiae discrimen, in quo versamur, plerumque ex liturgiae dissolutione proficisci, quae interdum putatur, etsi Deus non daretur, quasi nihil referret utrum Deus sit, audiat nos, nobiscum colloquatur, necne. At si in ritibus iam non apparent fidei communio, universalis unitas Ecclesiae eiusque historiae, mysterium Christi viventis, ubinam Ecclesia iterum appareat cum sua natura spiritali?”.

Nunc vero Deo volente accidit ut cardinalis ille Ratzinger, pontifex creatus, interdictum de prisca liturgia sit aboliturus, cultus libertatem instauraturus, Ecclesiae atque hominum societati redditurus uberrimum copiosumque thesaurum. Itaque Iosephus Ratzinger certis argumentis probatur inter sapientissimos quosque horum temporum merito referri; iis autem qui illiberaliter acerbeque in Eum intra ipsa Ecclesiae moenia invehentur, quemadomodum iam praenuntiarunt Galliae episcopi, oportet ut refragetur turba cultior, quae abhinc XL annis opinionem suam de re aperuit. Quae quum ita sint, rogo homines laicos eruditosque ut coram populo assentiantur. En igitur habeatis tabulam, quam suadeo ut subsignetis:

Nos apertis verbis assentimur Benedicto XVI, quod interdictum de prisca missa, iuxta Sancti Pii missale celebranda, quae missa quasi copiosum cultus humani patrimonium tuenda est et consideranda, abolere statuerit.

Guido Ceronetti, René Girard, Antonio Socci, Vittorio Strada, Franco Zeffirelli
_____________________

Italian version:

Vorrei lanciare un appello al mondo della cultura. A sostegno di una decisione di Benedetto XVI. L’annuncio l’ha dato il cardinale Arturo Medina Estevez, membro della commissione Ecclesia Dei che si è riunita per discutere della liberalizzazione della messa in latino. Il prelato ha detto: “La pubblicazione del Motu Proprio da parte del Papa che liberalizzerà la celebrazione della messa in latino secondo il messale di San Pio V è prossima”. Si tratta di un evento straordinariamente importante per la chiesa e anche per la cultura e la storia della nostra civiltà. Storicamente furono proprio gli intellettuali laici a percepire di più e meglio il disastro, lo scempio anche culturale, rappresentato dalla “proibizione” della liturgia di san Pio V e la sparizione del latino come lingua sacra della chiesa cattolica.

Quando 40 anni fa – contravvenendo ai documenti del Concilio – fu imposta la proibizione dell’antica liturgia della chiesa (quella peraltro con cui si era celebrato anche durante il Concilio) vi fu una grande e meritoria protesta degli intellettuali più rappresentativi che consideravano questa decisione come un taglio alle radici della nostra civiltà cristiana (la liturgia è stata da sempre centro e sorgente dell’arte più sublime). Due appelli furono pubblicati in difesa della Messa di san Pio V, nel 1966 e nel 1971. Ecco alcuni dei nomi che li sottoscrissero: Jorge Luís Borges, Giorgio De Chirico, Elena Croce, W. H. Auden, i registi Bresson e Dreyer, Augusto Del Noce, Julien Green, Jacques Maritain (che pure era l’intellettuale prediletto di Paolo VI, colui a cui il Papa consegnò, alla fine del Concilio, il documento agli intellettuali), Eugenio Montale, Cristina Campo, François Mauriac, Salvatore Quasimodo, Evelyn Waugh, Maria Zambrano, Elémire Zolla, Gabriel Marcel, Salvador De Madariaga, Gianfranco Contini, Giacomo Devoto, Giovanni Macchia, Massimo Pallottino, Ettore Paratore, Giorgio Bassani, Mario Luzi, Guido Piovene, Andrés Segovia, Harold Acton, Agatha Christie, Graham Greene e molti altri fino al famoso direttore del “Times”, William Rees-Mogg.

Si tratta perlopiù di intellettuali laici perché il valore culturale e spirituale dell’antica liturgia latina è un patrimonio di tutti, come lo è la Cappella Sistina, come lo è il gregoriano, come lo sono le grandi cattedrali, la scultura gotica, la Basilica di San Pietro. Tanto più oggi che tutta la nostra civiltà europea rischia drammaticamente di recidere e rinnegare le proprie radici.

Curiosamente proprio i “cattolici progressisti”, che facevano del dialogo col mondo e con la cultura moderna la loro bandiera, non ne tennero alcun conto e s’impuntarono per quarant’anni per mantenere questa incredibile proibizione. Un arbitrio senza precedenti. Nell’aprile 2005, alla vigilia dell’elezione di Benedetto XVI, sulla Repubblica, fu uno scrittore laico, Guido Ceronetti, che scrisse una lettera aperta al nuovo Papa nella quale chiedeva “che sia tolto il sinistro bavaglio soffocatore della voce latina della messa”. Già da cardinale Ratzinger dichiarò che la proibizione della Messa di san Pio V era senza precedenti: “Nel corso della sua storia la chiesa non ha mai abolito o proibito forme ortodosse di liturgia, perché ciò sarebbe estraneo allo spirito stesso della chiesa”. In un suo volume raccontò con drammaticità come assistette alla “pubblicazione del messale di Paolo VI: “Rimasi sbigottito per il divieto del messale antico, dal momento che una cosa simile non si era mai verificata in tutta la storia della liturgia. Si diede l’impressione che questo fosse del tutto normale”, ma, scriveva Ratzinger “la promulgazione del divieto del messale che si era sviluppato nel corso dei secoli, fin dal tempo dei sacramentali dell’antica chiesa, ha comportato una rottura nella storia della liturgia, le cui conseguenze potevano essere solo tragiche… si fece a pezzi l’edificio antico e se ne costruì un altro”.

Gli effetti furono disastrosi. Si aprì la strada ad abusi incredibili nella liturgia. Ratzinger scrisse: “Sono convinto che la crisi ecclesiale in cui oggi ci troviamo dipende in gran parte dal crollo della liturgia, che talvolta viene addirittura concepita ‘etsi Deus non daretur’: come se in essa non importasse più se Dio c’è e se ci parla e ci ascolta. Ma se nella liturgia non appare più la comunione della fede, l’unità universale della chiesa e della sua storia, il mistero di Cristo vivente, dov’è che la chiesa appare ancora nella sua sostanza spirituale?”.

Quello stesso Ratzinger, oggi Papa Benedetto XVI, che si prepara a cancellare la proibizione, troverà opposizione anche dentro la chiesa (già preannunciata dai vescovi francesi) e merita una risposta dal mondo della cultura che già quarant’anni fa fece sentire la sua voce. Per questo chiedo agli intellettuali e a chiunque lo voglia di sottoscrivere questo sintetico manifesto:

“Esprimiamo il nostro plauso per la decisione di Benedetto XVI di cancellare la proibizione dell’antica messa in latino secondo il messale di san Pio V, grande patrimonio della nostra cultura da salvare e riscoprire”.
_____________________

Sources (PDF): Latin - Italian.
___________________________________________________
___________________________________________________

28 comments:

 1. I sent in my letter already, in italian. C'mon folks, get busy.

  Here's some interesting wording from the CWN article currently posted concerning the timing of the release of the Motu Proprio and Apostolic Exhortation. Regarding the EA, it states that

  "It will also promote the recovery of Gregorian chant and sacred polyphonic music as a replacement to modern music, which would result in a gradual elimination of musical instruments that are “inappropriate” for the solemnity and reverence of the Eucharistic celebration."

  As a Catholic musician, parish organist, and expert in the liturgical application of Gregorian Chant, I find the assertion that chant and polyphony will be promoted as a "replacement". I like the tone of it! Roll on, Christmas!

  I would also relate that in my various haunts of sacristies around my diocese, I have seen, for the past year even, some subtle indications that a "seriousing-up" is being forwararned, and that something fundamental is going to change. This past summer, in a totally unexected sacristy, the central altar-card suddenly re-appeared on a table in the corner, flanked by two brass candlesticks. It wsa the same, bronze-framed altar-card that graced the original altar of the church when it was built in 1950, and hadn't been seen in the sacristy for forty years. Coincidence? I think not, the pastor is a modernist.

  Little things...but even St. Peter's has pebbles in the morter.

  ReplyDelete
 2. I happy to see that I am not alone in believing that the rite of Saint Pius V was practicaly abolished by the Cathoilc Church, after the II Vatican Council and in direct contradiction to the texts of teh II Vatican Council. This is a great stain the Mystical Body of Christ. I must move to reflection and penance in the Catholic Church. AMDG.

  ReplyDelete
 3. Anonymous7:24 PM

  hebdomadary is right. Get writing people.

  ReplyDelete
 4. I thank God that we are now I beiieve about to live through a reviterlising of the Litigy of Holy Church.

  I was recieved into the Church when I was two months short of my 14 birthday(1968) and only caught the very end of the 'old Rite' Even so over the years: I have been drawn to the traditonal Mass and feel more at home with it than the Masss of Paul VI.
  Please God this Motu Proprio will come to us soon, maybe as a New Years Gift.

  ReplyDelete
 5. I was raised in the Novus Ordo. I have never attended a Tridentine Mass. AMDG.

  ReplyDelete
 6. Anonymous12:18 AM

  Thank God for the growing rumblings of our beloved Latin Mass being once again given its rightful available place. So many good souls were turned away from the Church by the ever changing hip hop versions of the Mass, the theatrical productions, and worse, the disrespect of the Holy Eucharist. Imagine consecrated Hosts being found on the church floor, stuck in hymnals, taken away in pockets ...apart from the millions of fragments walked into the ground as they fell from the hands. Thank God for good holy young priests now entering traditional seminaries. Enough of the jolly jokes from the modern priests as they wander around the 'table' and down amongst the 'audience' where they are afraid to pronounce the Church teachings for fear they will 'offend' someone. Please hurry Your Holiness, we are listening....

  ReplyDelete
 7. Anonymous12:43 AM

  I sent mine in.

  Soldarity forever, comrades!

  ReplyDelete
 8. I'm a bit confused by your comment Humboldt, you opine on the value of the Old Rite, yet say that you have never attended one...AMDG....what's the AMDG for, in praise of never having attended one, or...I"M SO CONFUSED!!

  ReplyDelete
 9. Anonymous5:45 AM

  THANK YOU, AND PRAISE TO YOU HOLY FATHER FOR THE DECISION TO LIBERATE THE TRADITIONAL ROMAN MASS, THE MISSAL OF ST. PIUS V.
  WHAT A WONDERFUL CHRISTMAS PRESENT FOR CATHOLICS ALL OVER THE WORLD IF HIS HOLINESS GIVES HIS PUBLIC CONSENT ON CHRISTMAS DAY!

  GLORIA IN EXCELSIS DEO!!!!

  ReplyDelete
 10. THANKS AND PRAISE TO YOU HOLY FATHER FOR THE DECISION TO LIBERATE THE TRADITIONAL ROMAN MASS, THE MISSAL OF ST. PIUS V.

  WHAT A WONDERFUL CHRISTMAS GIFT FOR CATHOLICS ALL OVER THE WORLD IF HIS HOLINESS GIVES HIS PUBLIC CONSENT ON CHRISTMMAS DAY.

  "GLORIA IN EXCELSIS DEO"

  ReplyDelete
 11. WHERE DO WE SEND THE LETTERS? WHAT IS THE ADDRESS?

  ReplyDelete
 12. hebdomadary, I am glad to clarify your confussion regarding my posting. I have been raised in the Novus Ordo rite, but I have witnessed first hand the terrible fruits of the Novus Ordo Mass and spirituality. My sould always longed for something that the Novus Ordo could never give me and I knew, deep in my soul, that the Novus Ordo Mass couldn't be the faith that feed the Church for almost 2,000 years surviving terrible persecution, the attacks of the Devil in Europa, and produced so many holy saints. My soul longed to adore the Holy Trinity, and Novus Ordo Mass never allowed me this because it is centered on man, an imperfect creatured. And I know that the mass of ever, the Tridentine Mass, is the sacrifice that pleases God.

  Even though I have never attended a Tridentine Mass I have studied enough about it and watched videos of it to know that this is what my sould needs and what catholic religion is about. To me the Novus Ordo rite is inferior; the Tridentine Rite is pefect.

  As for AMDG is the acronym that stands for the latin words "Ad Maiorem Dei Gloriam", (To the Greater Glory of God), which is the motto of Saint Ignatius of Loyola and his "Society of Jesus" (Jesuits).

  I try to live my life to the greater of glory of God, because it is the only thing worth living for.

  martial, the e-mail address is posted in the front page of this blog.

  AMDG.

  ReplyDelete
 13. Hum:

  avoid the Pecksniffs.

  'nuff said.

  ReplyDelete
 14. Yes, I know what AMDG means, I was just wondering about its use in that context. You are obviously a very serious and discerning Roman Catholic, Humboldt, and all I can say is, "Get to a Trid MASS, man! You'll love it!" Serving Low Mass is one of my favourite things in the world. It's an amazing experience of intimacy with the altar, and a unique visual perspective as well.

  It's amazing isn't it, how when witnessing the Traditional Mass, even - or maybe especially - for the first time, one truly comprehends the fullness of the verse, "Gustate et videte..." "Taste and see..." because from a purely visual experience one can literally taste the Catholicity of the actions; it literally savours of the fullness of the Faith, does it not? At least that's how it was for me, twenty years ago, as a twenty-three year old Novus Ordite, who had never seen the old rite; I knew instantly that this was the fullest expression of the faith they had been telling me was so significant, yet which was so inadequately represented by their lukewarm actions.

  So eat it up, man. We're all starving together.

  ReplyDelete
 15. certainly hebdomadary, at the first chance, I have I will attend a Tridentine Mass, where I am living right now the Tridentine Rite has been efficaciously expunged. As for the reason of my using of AMDG, is to remind me, and the rest, that as the impecable Saint Ignatius of Loyola taught us, as God is my, our, Lord, I, we, owe him filial sumission, and as such I, and we, have been created to praise, to revere and to serve God our Lord, and through this save my, our, souls. This is reason for my using AMDG.

  ReplyDelete
 16. Anonymous7:46 PM

  I just posted mine, in Italian as well.

  I really appreciate hebdomadary's comment on "seriousing-up" in the sacristy. This goes with several other comments I have seen form others in the know. And I like it!

  I had been noticing some subtle changes over the last few months myself (though I am not an insider by any means), and have had the feeling that something was up. Now I can only wait, and pray for the day when I can see the old rite again.

  Also, I couldn't help but notice last night at how magnificent the high altar is at the church I attend.... and the contrast between it and the wooden "table" that sits in fromt of it.

  Merry Christmas...

  And May God Bless Pope Benedict!

  ReplyDelete
 17. Anonymous10:06 PM

  Never attended a Tridentine mass. Unfortunatly, to my great sorrow, this mass is not available at a 500 km radius from my home ... even if it's a majority "catholic" province (province of Quebec in Canada). A shame ... Matthieu

  ReplyDelete
 18. Anonymous10:37 PM

  Is the signatory Antonio Socci the same individual who recently wrote a book on the Third Secret of Fatima?

  ReplyDelete
 19. Anonymous10:51 PM

  Today "zenit" the news agency of the Vatican published an article on René Girard, the intellectual who signed both manifesto's (the French and the Italian one)!

  http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=100064

  ReplyDelete
 20. Now is also a good time for everyone not attending an indult mass, or attending weekday masses in NO parishes, to begin collecting their like minded friends in preparation for submitting a multi-signatory letter of petition formally requesting a tridentine mass of some kind, either private or, if there are enough signatories, public, in the NO parish schedule. It's out duty. We have to be prepared to maximise the opening - if we get it - while we have it, and to do all we can to re-insert Tridentinism into average parish life. That is why the pope is about to give us the handoff, so let's run with the ball! Be ready...something about knowing not when a certain bridegroom cometh, and virgins with lamps lit and all that. Don't be caught flat footed!

  Oh and another thing, one had better be registered or prepared to register in a new rite parish in order to request the mass - even if you go to an indult community on Sundays, or be prepared to meet with prevarication; "Only persons registered in the parish are allowed to request masses here...(simpering smile)." Again, it'll be trench work, but we have to be prepared to do it for the good of the Church. We have to manifest evidence of a popular movement. Left...left...left-right-left...Left...left...left-right-left...

  ReplyDelete
 21. Or in our particular case, "Right...right...right-right-right...Right...right...right-right-right..."

  ReplyDelete
 22. Never attended a Tridentine mass. Unfortunatly, to my great sorrow, this mass is not available at a 500 km radius from my home ... even if it's a majority "catholic" province (province of Quebec in Canada). A shame ... Matthieu

  Where exactly do you live, Matthieu?

  (je vais à la messe traditionnelle St-Pie V à tous les dimanches)

  ReplyDelete
 23. Hebdomadary, unfortunately the kind of attitude you expose, is the one that has damaged the Catholic Church so much, and the one of which Cardinal Ratzinger complained in the Via Crucis of 2005. AMDG.

  ReplyDelete
 24. Anon:

  Yes, it is the very same Socci.

  ReplyDelete
 25. As we travel much more than in the past, I like to join with the same Mass prayers in foreign countries. And don't want to be surprised by some new acting during Mass. The big trouble is a mist that overshadows rules " Now we are allowed..." -" We no longer have to..." -" Nowadays...". Some spiritual stability, please.

  ReplyDelete
 26. Anonymous8:19 PM

  AND NOW THE MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM HAS BEEN ISSUED BY THE HOLY FATHER. REVISIONIST BISHOPS,PRIESTS AND PARISH "LITURGICAL POLICE" AND NUNS IN LEOTARDS CAN NO LONGER EXCUSE AND FORBID THE RETURN OF THE ETERNAL MASS, THE TRIDENTINE LITURGY. IT'S UP TO THE MILLIONS OF CATHOLICS IN THE LAITY PARTICULARLY YOUTH TO COHESIVELY BAND TOGETHER IN PARISHES WORLDWIDE TO PROMOTE AND DEMAND THE ANCIENT MASS IN EVERY PARISH CHURCH ON THE PLANET. IT WILL BE AN UP HILL BATTLE AS THE ANCIENT MASS AND PEOLPLE WHO LOVE IT HAVE BEEN DEMEANED, SHUNNED, RIDICULE AND DRIVEN OUT OF THE CATHOLIC CHURCH LITERALLY BY THE MILLIONS FOR THE LAST 40 YEARS. THE BUGNINI PAULINE MASS OF INNOVATION HAS GONE TO FAR IN THE DIRECTION OF THE PROTESTANT HERESY AND CRANMERIAN TREASON.YES MILLIONS LIKE ME WHO ARE LAPSED CATHOLIC AND NOT OVER 150 YRS OLD WITH LITTLE OR NO NOSTALGIA ARE WATCHING TO SEE IF THE CATHOLIC CHURCH IS AGAIN RETURNING TO THE CATHOLIC CHURCH OR THE MAHONEYS BROWNS DANEELS AND WEAKLANDS, MCBRIENS AND TEIHARDS STILL RUN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH. JUST A NOTE, EVEN THE PATRIARCH OF THE 300 MILLION STRONG RUSSIAN ORTHODOX CHURCH COMMENTED ON THE CATHOLIC CHURCHES RETURN TO ORTHODOXY WITH THE RECENT SUMMORUM PONTIFICUM, THEY QUIETLY DETESTED THE PAUL 6TH VENACULAR MASS THAT HAS DOMINATED THE CATHOLIC CHURCH AND WITH THE RETURN OF THE LATIN RITE THE ORTHODOX FEEL THEY MIGHT HAVE SOMETHING TO TALK ABOUT WITH WESTERN CATHOLICS.

  ReplyDelete

Comment boxes are debate forums for readers and contributors of RORATE CÆLI.

Please, DO NOT assume that RORATE CÆLI contributors or moderators necessarily agree with or otherwise endorse any particular comment just because they let it stand.

_______
NOTES

(1) This is our living room, in a deeply Catholic house, and you are our guest. Please, behave accordingly. Any comment may be blocked or deleted, at any time, whenever we perceive anything that is not up to our standards, not conducive to a healthy conversation or a healthy Catholic environment, or simply not to our liking.

(2) By clicking on the "publish your comment" button, please remain aware that you are choosing to make your comment public - that is, the comment box is not to be used for private and confidential correspondence with contributors and moderators.

(3) Any name/ pseudonym/ denomination may be freely used simply by choosing the third option, "Name/URL" (the URL box may be left empty), when posting your comment - therefore, there is no reason whatsoever to simply post as "Anonymous", making debate unnecessarily harder to follow. Any comment signed simply as "Anonymous" will be blocked.

Thank you!